Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Situații financiare 2016

1 Raportul Administratorului la 31.12.2016
2 Raportul auditorului independent
3 Declarație
4 Formular 1
5 Bilanț prescurtat la data de 31.12.2016
6 Contul prescurtat al rezultatului exercițiului
7 Situația activelor imobilizate
8 Raport de analiză asupra bilanțului