Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Situații financiare 2017

Raportul Administratorului la 31.12.2017
Raportul auditorului independent
Declarație administrator
Formular 1
Bilanț prescurtat la data de 31.12.2017
Contul prescurtat al rezultatului exercițiului
Situația activelor imobilizate
8 Situația activelor imobilizate pentru activități economice
Raport de analiză asupra bilanțului
 
Cotizație suplimentară propusă pentru construirea Centrului de perfecționare al aleșilor locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei județene Timiș a A.Co.R - anul I (0,25 lei/locuitor)