Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Situații financiare 2018

Raportul Administratorului la 31.12.2018
Raportul auditorului independent
Declarație
Formular 1
Bilanț prescurtat la data de 31.12.2018
Contul prescurtat al rezultatului exercițiului
Situația activelor imobilizate
Raport de analiză asupra bilanțului